ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Záboří HOLAŠOVICE STRÝČICE DOBČICE

Záboří je vesnice v dolíku, pod svahy Skalky, na všechny strany je to odtud do kopce. Na prostorné návsi se zachovalo poměrně dost z původní zástavby, i když často v přestavěném stavu. Jeden statek, velký s průjezdem a silně nazdobeným štítem vypadá už spíš městsky. Na návsi je kaple ze 40.let 19.století a kaplička nad potokem, s pravoúhlými volutami. Bývalá kovárna byla upravena na knihovnu a dnes na prodejnu.
Ve vsi v minulosti silně převažovalo německé obyvatelstvo. Šlo o několik sousedních vesnic (Holašovice,Lipanovice,Dobčice,Záboří,Strýčice), kde se v roce 1915 hlásilo k české národnosti jen 11 obyvatel z 800.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz