ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Opatovice HOSÍN BAVOROVICE HRDĚJOVICE

Vesnička v lukách před Hlubokou, na pravém břehu Vltavy. Dříve přímo u řeky, hned za vsí je zarostlé slepé rameno. Do vsi vedou tři cesty, ale všechny malé, spíš polní. Původně ale možná vedla cesta na Hlubokou přes Opatovice, jak naznačuje otočený křížek u dnešní silnice. Díky odlehlosti (ale přitom snadné dostupnosti!) se zachovala náves v téměř původní podobě, ale značně zchátralé. V současné době je vidět, že se chalupáři pustili do oprav, s různým výsledkem. Žádný statek nebyl sice přestavěn do "moderní" podoby, ale několik jich bylo "přeopraveno". Na slepém konci návsi stojí mohutný Marešů statek č.7 s atypicky mohutnou bránou. Jeho výzdoba je zdánlivě až přehnaná, ale na snímku Karla Plicky z 50. let je výzdoba stejná. Jen na vrcholu brány je jiný ornament než dnes. Náves uzavírá známá kovárna s volutovým štítem. Minimálně dva statky jsou dílem Matěje Cífky z Hluboké. Typické pro něho jsou ploché hladké štíty s bohatou konturou.

Díky poloze u slepého ramene Vltavy bohužel vesnice v létě 2002 byla pod vodou. Na některých fotografiích je vidět otlučená omítky, nebo skvrny od vlhkosti. Po povodni byla všechna stavení postupně opravena, a tak zde možná mám poslední záběry, jak to zde vypadalo dříve. Už (2007) byla opravena i ta stodola vzadu, i ta řada usedlostí spojených bránou.

Při vjezdu do vsi stojí nově opravená kaplička. Silnice sice ve vsi končí, ale polní cestou je možno pokračovat na Hlubokou. Při této polní cestě se nachází tato zdobená stodola. Nevím, zda to byla stodola, ale stojí za hlavním stavením, kolmo k němu. Nebyla tato polní cesta dříve hlavní cestou na Hlubokou?

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz