Přesný opis plakátku za oknem sýpky Kubatova statku,
Zbudov č.1

  Návštěvníky v obci ZBUDOVĚ vítá u nás občanský výbor.
     Zbudov je jednou z 9 Blatských obcí, má dnes 60 popisných čísel
a připomíná se již ve 13. století, ve zprávě Bechyňského vikariátu,
jako obec příslušná kostelem do Nákří.
Některé naše zajímavosti a z naší historie:
    Upozorňujeme návštěvníky na naší náves, která je téměř pravidelný 
čtverec, s typickou bývalou kovárnou uprostřed.
Domy na návsi v roce 1842 ze 3/4 vyhořely a z té doby máme na návsi
řadu štítů. Nejstarší je na č.p. 3 z roku 1820 a další na čp.1,23 a
27 z roku 1843 až 1850, skoro stejné, patrně stavěné jedním zednickým 
mistrem. Statek před nímž stojíte se jmenuje u Kubatů.
Jméno Kubata je ve Zbudově již od roku 1571 a byl to Jakub Kubata,
jenž byl v roce 1581 na Blatech popraven.
Dle historicky nedoložené pověsti, byla rodina popraveného Jakuba 
Kubaty do roka vystěhovaná ze Zbudova do Hosína, kde jméno Kubata 
je ještě nyní.    
Roku 1614 převzal toto hospodářství Václav, řečený Benda, ale píše
se podle hospodářství Kubata. V roce 1746 podle nařízení panství
sem dosazen Bartoloměj Sládek z Plástovic,ale i on se píše Kubata.
Jméno Kubata zde bylo až do roku 1816, kdy se sem přiženil Josef 
Vondrášek z Purkarce. Jeho vystřídalo jméno Peterka, Novotný.
O Zbudově se dočtete v knize Karla Klostermanna - Mlhy na Blatech,
Niny Bonhardové - Selský mor, a v knize Frant. Miroslava Čapka - 
Kubata dal hlavu za Blata. Ve Zbudově byl natáčen film Mlhy na Blatech,
Kam čert nemůže a Sedmý kontinent, jenž zachycuje dobu regulace
Soudného potoka.
Když jste navštívili naší obec, navštivte také Kubatův pomník na 
Blatech a kameny označující: vysoký, místo Kubatovy popravy a nízký,
označený křížem, místo, kde je Kubata pochován.
Cestou od Kubatova pomníku půjdete od Zbudova směrem na Zliv,půjdete
cestou po lukách a za nimi v pravo zůstanou Vám Zbudovská Blata,
kdys bahno, močál, bláto a rákosí, dnes úrodná pole a louky.