ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Zálší KLEČATY MAŽICE HARTMANICE


Zálší je vesnice na jižním okraji Soběslavských Blat. Architektura Blat sice pokračuje daleko na jih jako tzv. Pšeničná Blata, ale pro toto vymezení do Blat počítám jen ten oblouk vsí mezi Soběslaví a Veselím. Vesnice leží stranou od silnice a je tvořena dvěma celky. Na jihu obdélníkovou návsí, obklopenou statky a špýchary, na severu volněji zastavěným prostorem kolem rybníka, odkud vybíhá ještě jedna ulice. Na návsi mimo statků a kostela stojí ještě budova bývalého zámečku se zbytky sgrafitové výzdoby.

Stejně jako blízké Klečaty jsou statky v Zálší převážně bílé, zdobené jen štukovými bílými ornamenty. Stejně jako tam je tato podoba asi ale novější. Mnoho domů a špýcharů je nově opravených, díky bílé barvě zde nejsou opraveny do přehnané barevnosti.

Ze Zálší pocházeli známí zedníci Blat otec a syn Šochovi (1798 - 1874). Některé domy zde i v okolních vesnicích pocházejí od nich.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz