ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Těšínov a Petříkov JÍLOVICE OLEŠNICE LHOTKA


Podle starých cedulí a podle Chytilova adresáře byl Petříkov původně osadou Těšínova. Dnes je tomu naopak. Těšínov je velmi protáhlou vsí s nesouvislou zástavbou, na návrší nad nivou řeky Stropnice. Ve vsi se vyskytují menší usedlosti, ale i několik velkých uzavřených statků. Na horním konci, u lesa, se zachoval zbytek roubenky. Při opravě byl celý domek přestavěn, ale zachovalé části roubení byly ponechány viditelné. Na dolním konci vsi poblíž rybníka Smrček se u jednoho stavení zachoval zbytek roubené stodoly.

Petříkov se nachází přímo u řeky Stropnice. Protože už dříve šlo o jednu obec, není mi jasné, do které osady patřily jednotlivé samoty a oddělené části obce. V Petříkově i Těšínově se už častěji vyskytují uzavřené usedlosti typu vierkantu, které se častěji vyskytují na Kaplicku a Novohradsku. Ovšem samota U Koudelů je zcela typický statek s křídlovými štíty, které se vyskytují třeba na Blatech (zde by na štítech byly pravděpodobně voluty). V Petříkově je železniční zastávka, kterou znají zejména houbaři, lesy zde bývají plné hřibů.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz