ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Stupná CHMELNÁ BOHOUŠKOVICE CHLUMEČEK


Stupná, Chlumeček, Bohouškovice a Stupenské jednoty jsou vesnice na jižním svahu severního hřebenu Blanského lesa. Leží tedy mimo oblast Blat, v Křemežské kotlině. Přesto má i tato oblast blíže k Blatům, než k Šumavě. Oproti blízkému Rojšínu, kde je souvislá řada vyloženě blatských usedlostí, je tato oblast poměrně chudá. Ve Stupné se zachovaly dva statky se štítem a potom několik budov s pěkně opravenými detaily, hlavně ostěním oken a orámovanými letopočty. Nad vsí směrem na Chmelnou je jeden samostatně stojící statek, který napovídá, jak asi vypadaly velké usedlosti mimo ves, na jeho podobě je ovšem silně vidět jak se statek změní intenzivní zemědělskou výrobou.


Součástí Stupné jsou také Stupenské jednoty, skupina samot ve svahu. Jedna z nich má i pěkně zdobený štít s polovalbou, velice podobný domku v nedaleké Chmelné..

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz