Zvoničky

Zvoničky byly stavěny většinou tam, kde nebyla kaple. Kromě náboženského významu plnily i funkci signalizační, hlavně při požárech. Stavba zvoniček byla tedy i součástí protipožárních opatření konce 18. století ( v té době byly nařízeny i zděné komíny a zakazovány doškové střechy ve vsích ). Často byla zvonička součástí kovárny, nebo jen jako dřevěný rozdvojený sloupek se stříškou. Protože tyto zvoničky velmi často mizí, chci fotografie hlavně těchto dřevěných soustředit na této stránce.


Dřevěné, sloupkové


Na kovovém sloupku

Novodobá náhrada dřevěných


Na kovárně


Na střeše usedlosti

Typické pro horské oblasti, zde výjimečné

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz