Podélně orientované usedlosti

Podélně orientované usedlosti nejsou pro oblast Blat typické. Zde jsou obvyklé trojstranné štítově orientované usedlosti, kdy je dům i sýpka otočen průčelím do ulice nebo návsi a jsou spojeny bránou. Jako podélně orientované jsou stavěny některé velké statky, často je původní statek do této podoby přestavěn. Dům je otočen okapovou stranou do ulice, často se tyto domy spojují se sousedními a vzniká souvislá řadová zástavba. Dům je patrový, skladovací prostory jsou v patře. Místo brány pak je průjezd. Zdobené pak je celé čelní průčelí. Tento typ statků je typický pro rakouskou oblast (tam zvaný Vierkant), kde se takovýto patrový dům těsně spojil s hospodářskými budovami a stodolou a celek zcela uzavírá dvůr. Většinou takovýto statek stojí osamoceně jako samostatná jednotka. V Čechách se ve větší míře vyskytuje na Novohradsku a Kaplicku. Zde je příkladem ves Chabičovice nad Krumlovem, která je prakticky celá z Vierkantů. Přechodem k němu jsou trojboké usedlosti, kde není dvůr zcela uzavřen, i když dispozice je podobná. Ve větší míře se vyskytují na Netolicku, např. ve Vodici. Ale skoro v každé vesnici se objeví velký statek s průjezdem, otočený bokem.


Krásným příkladem postupné přestavby štítového průčelí na podélné je dům v Litvínovicích, kde je ještě zřetelná původní zazděná brána, a statek v Mahouši, kde je ještě vidět zaoblení původního štítu.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz