Technické památky

Nejčastějšími památkami na vsích, které můžeme označit za technické, jsou mlýny, kovárny a rybniční hráze. Rybníky byly největšími stavebními díly v minulosti, dnes už je ani za technická díla nepovažujeme. Nejsložitějším zařízením na vsi byl bezesporu mlýn. A díky vodní energii a znalosti mechanismů byly mlynáři a sekerníci většinou prvními, kdo zaváděli na vsích technické novoty, např. elektrický proud.
Technika se na vsích ve větší míře začíná objevovat ve 20. století. Je ale vidět, že i zcela technické a účelové stavby se stavěly hezky a dnes na nás působí často jako zajímavá dominanta. Prozatím zde mám několik vodojemů, dobytčích vah a první dopravní značku - kamennou čubu, která přikazovala formanům z kopce silně brzdit.


Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz