Vycházející slunce

Zajímavý případ změny původního barokního ornamentu na lidový. Na barokních stavbách se často používá na vrcholu štítu motiv mušle. Vychází to z italského baroka, kde je mušle obvyklá. U nás je mořská mušle neznámá, a tak se tento motiv změnil na podobu vycházejícího slunce. Občas lze tento motiv považovar i za boží oko.

Výskyt: téměř všude.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz