Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada

Dnes zást.ved. ústavu lidové architektury a rekonstrukcí na fakultě architektury ČVUT v Praze. Autor a spoluautor mnoha knih o lidové architektuře, např. Voděra,Škabrada: Jihočeská lidová architektura (1986), Voděra,Škabrada: Vesnické stavby a jejich úprava (1976), Lidové stavby (1999), Konstrukce historických staveb (2003). Knihy jsou často doplněny jeho přesnými kresbami staveb, které často dnes už nestojí.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz