ROUBENKY

Ve vesnické architektuře minulých roubené stavby převládaly. Na jihu Čech je ale tradice zděného domu velice stará a v posledních dvou stoletích tady roubenky téměř zcela vymizely. Občas se na některou narazí náhodou při bourání doměle zděného domu, kdy se zjistí, že šlo o omítnutý srub. Pokud se podaří zabránit okamžité demolici, čeká většinou pozvolný zánik, protože do odkryté dřevěné konstrukce prší a majitel nemá většinou prostředky na opravu. Takto dopadl srub v Mydlovarech, dnes je téměř rozpadlý. Omítnutých srubů (tzv. Srub v kožichu) je prý více, ale pokud je omítka neporušená, nedá se to pohledem zjistit. Častější jsou roubené stodoly a ještě častější jsou stodoly se zděným štítem (nebo jen nárožními sloupky) a roubenými stěnami. Zde mám ukázku ze Svinek, je jich mnohem více. Místa, kde jsem našel sruby:

Časté jsou roubenky v horských oblastech, zvl. v Pošumaví.Krásná ukázka omazané roubené konstrukce je vidět v Blansku u Kaplice. Protože je značně poničená, je krásně vidět způsob omazávání a úprava trámů, aby na nich hlína držela. Pobíjení pruty a zatloukání klínků do trámů, ucpání škvír dřevěnými klínky, používání hrubých kamenů (a škváry) do omazávky, bílení,...


Krásné ukázky omítnuté srubové konstrukce lze nalézt na Šumavě a Pošumaví. Tyhle ukázky jsou z Vitějovic u Netolic, zcela mimo sledovanou oblast. Ten srub vlevo je podle posledního datování z roku 1491, nejstarší v republice.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz