Jan Pešta

*1973

Ing.Arch., pracuje v památkové péči. V současné době vydává 5 svazků Encyklopedie českých vesnic. První díl - Střední Čechy, vyšel v roce 2003, druhý díl, který se zabývá právě jižními Čechami, vyšel v dubnu 2004. Je to kniha velmi objemná, téměř 600 stránek velkého formátu, ale jsou tam informace o většině důležitých vesnic, které se já snažím zmapovat fotograficky.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz