Neznámý mistr Plástovické oblasti
a Ladislav Štěpánek (*1906 +1992)

Přibližně od roku 1818 až do 1871. let působil na Plástovicku nějaký místní nadaný stavitel, jehož jméno neznáme. Ladislav Štěpánek (český architekt a etnograf) jeho stavby v 60. letech 20.st identifikoval, seřadil a rozdělil do několika typů podle tvaru štítu. Je pravděpodobné, že tento mistr pracoval s větší skupinou zedníků, jedním z nich mohl být Šebestián Brenner z Malých Chrášťan, který na jeho tvorbu viditelně navazoval. Pokusím se zde vybrat podle Štěpánka příklady na jednotlivé typy jeho štítů. Od doby publikování jeho článku (1966) už mnoho těchto domů nestojí, bylo přestavěno, nebo zjišťuji i nesrovnalosti v číslování a datování.
Ale řekl bych, že Štěpánek vybíral jen příklady, skutečných ukázek by bylo možno najít mnohem více.


1.typ štítu:1818, 1860-71. Bohatě tvarovaný štít s obloukovým segmentem na vrcholu. Téměř bez plastické výzdoby.


2.typ štítu: Bohaté tvarování štítu, pilastry, jednoduchá plastická výzdoba. Větrací okénka ve tvaru čtyřlístku.


3.typ štítu: Zjednodušuje linii předchozího štítu, ponechává obloukový segment na vrcholu.


4.typ štítu: Vrchol ve tvaru trojúhelníku s Božím okem.


5.typ štítu: Vrchol tvořen tupou špicí ze dvou vlnovek.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz