Nejstarší datované štíty a usedlosti

Na této stránce se pokouším shromáždit soubor nejstarších datovaných štítů. Vybírám starší než 150 let, tj cca do roku 1850. Vím, že se podoba štítu často změnila a jediné co zůstalo, byl štukový letopočet. Nebo naopak, štít s původním tvarem byl znovu omítnut a letopočet na něm udává rok rekonstrukce.
Staré štíty se vyznačují většinou tím, že kopírují přímo určité městské nebo církevní stavby. Stylizace do selského baroka vzniká vlastně napodobováním až těchto starších. Pochopitelně se na vsích vyskytují i mnohem starší stavby, především kostely, panské dvory a sýpky, případně tvrze. Kostely zde neuvádím, ostatní stavby tohoto typu jen na ukázku.
Starší typy domů se často vyskytují v souvislejších oblastech, zvláště v odlehlejších krajích.

Gotické a renesanční stavby na vsích

Vyskytují se sýpky typického vysokého tvaru, vzácně celé usedlosti. Nejvíce v okolí Krnína a Čertyně.

Staré štíty selského baroka

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz