Mlýny

Tak jako bývala v každé vesnici kovárna, býval v ní často mlýn. A zatímco kovárna bývala jednou z řemeslnických dílen, byl mlýn vlastně jedinou vesnickou továrnou. Byl to největší a nejsložitější stroj, který se na vsi vyskytoval. Větrné mlýny tady nebyly, jen vodní, takže jejich výskyt byl vázán na vhodný vodní zdroj. Do dnešní doby se jich dochovalo jen několik, z toho asi jediný v téměř provozuschopném stavu. Stojí ve Strýčicích a mlel do poloviny sedmdesátých let. Ani tam se pochopitelně nezachovalo vodní kolo a kameny. Mlýnské složení už je válcové a pohon turbínou. Další mlýn stojí u Čakova u Podvrážského rybníka a slouží dnes občas jako malá vodní elektrárna. Je tam turbína z dvacátých let. Pod hrází Kvítkovického rybníka nedaleko odtud stojí také mlýn, dnes rekreační chalupa. Příjezdová cesta vede jen ze vsi.

V Žabovřeskách je mlýn na náhonu z Dehtářského potoka, přímo u cesty. Ale už svůj původ ničím nepřipomíná. Mnoho mlýnů bylo později zvětšeno a modernizováno. Pokud se dochovaly, připomínají dnes továrnu nebo zemědělský provoz (Sedlec, Lékařova Lhota). O dalších mlýnech nevím vůbec. Býval mlýn v Purkarci, v 80.letech zdevastovaný, ale pořád v náhonu byly zbytky mlýnského kola. Byl zbořen v roce 1990 před napuštěním Hněvkovické přehrady.

Ještě místa, kde asi jsou mlýny, podle map, nebo pohledů z dálky:

V dřívější době se používalo vodní síly ve velkém v Rudolfovských dolech. Bylo kvůli nim založeno několik rybníků (dodnes se dochoval Mrhal mezi Hlincovou horou a Jivnem), ale často voda nestačila a muselo se používat síly koní. Existoval i projekt na přivedení vody z Novohradska.

Osobně považuji za vrchol stavitelské práce na vsi vyměření mlýnského náhonu. Zeměměřičství bylo i ve středověku na slušné úrovni, ale na vsích se asi muselo vystačit s málem. Přitom náhon byl dlouhý i přes kilometr a musel mít pravidelný spád. A chyba se poznala až po napuštění, ale zato hned. Přitom neexistovala ani hadicová vodováha. Dalo se použít jen provazu a krokvice (trojúhelník s olovnicí). Přesto třeba jen s krokvicí byl vyměřen celý schwarzenberský kanál na Šumavě.

O mlýnech v této oblasti píše V.Klempera (Vodní mlýny v Čechách V.), ale jde jen o výběr, mlýnů bylo podstatně více.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz