Kovárny

Kovárna byla dříve v každé vesnici. Stávala na návsi u rybníčka, nebo stranou od vsi, téměř vždycky jako osamocené malé stavení ( nebezpečí požáru ). Dílna s výhní a kovadlinou byla uvnitř, ale téměř každá kovárna měla otevřený klenutý prostor pro kování koní. Někdy bývala kovárna kombinovaná se zvoničkou, ojediněle i s kaplí (Svinky). Dnes jsou dochované kovárny většinou opuštěné, někde slouží jako požární zbrojnice (České Vrbné), někde jako kovárna - kavárna (Kvítkovice), někde jako shromaždiště mládeže (Vitín, Poněšice), nebo jako rekreační chalupa (Bavorovice, Tupesy). Některé kovárny mají krásnou výzdobu štítu a jsou přímo symbolem dané oblasti( Plástovice, Mahouš).


Někdy je oblouk kovárny zazděn a nemusí být patrno, že šlo o kovárnu.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz