Atika

Jak je známo z křížovek, jde o nástavbu nad římsou. Jde o většinou pravoúhlou čelní stěnu, přesahující střechu a vytvářející dojem dalšího patra. Bývají v ní i slepá okna. V lidovém stavitelství jižních Čech se vyskytuje málo, je typická pro městské renesanční stavby. Na statcích ji můžeme vidět v Borovanech (zde několikrát), nebo třeba v Bošilci a Ponědrážce. Častá je ale u vierkantů na Trhosvinecku.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz