ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Purkarec CHLUMEC JEZNICE KOSTELEC


Purkarec je vesnice, jejíž historie byla vždycky spojena s Vltavou. Měla dříve mnohem větší význam, než dnes, dokladem je, že měla kostel a poštu. Velice častým zaměstnáním obyvatel bylo plavení dřeva a stavba vorů, v posledních letech už jen pro televizní a filmové účely. V roce 1990 byla napuštěna Hněvkovická přehrada, a tím byla zlikvidována asi třetina vesnice a bylo zrušeno i spojení s protějším břehem. Zbořena a zatopena byla zástavba na pravém břehu, a na nábřeží pod kostelem. Byl zatopen jez, a s ním i zbytek mlýna. Ta černobílá fotografie zbytků mlýnského kola je z osmdesátých let.

Ve vsi lze nalézt několik domů s bohatší výzdobou štítu, některé snad byly od stavitele Hospodáře z Hroznějovic (č.26,31,34). Statek č. 26 v zatáčce měl velký špýchar a bránu, v posledních letech ale byla brána zbořena.

Vesnice se nachází na břehu řeky, asi 4 kilometry od silnice pod kopcem, další cesta se na tuto silnici obloukem vrací. Spojení veřejnou dopravou je velmi špatné.

V létě 2002 proběhly ve vsi oslavy 100 let spolku Vltavan. Přitom byl sestaven vorový pramen. I když přišly povodně, vor vydržel.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz