ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Pořežany HROZNĚJOVICE H.KNĚŽEKLADY TUCHONICE


Pořežany jsou poměrně velkou vesnicí, postavenou v členitém terénu. Dnešní silnice prochází okrajem vsi a tak je vidět jen několik opravených statků. Vesnicí ale prochází několik cest, které se různě větví a neustále se ukazují nové a nové pohledy na opravené i neopravené štíty usedlostí. Převážná většina ale pochází z novější doby, ze samého konce 19. století a z počátku 20. století. Zcela typický je zde motiv tří podlouhlých nik nebo otvorů s obloučkem nad nimi, často lomeným. Vypadá to na dílo jednoho autora, mnohé jsou asi dělány i stejnou šablonou. Podobné nebo stejné prvky nacházíme i v poměrně vzdálených Pelejovicích a Horusicích. V dolní části vsi se nachází kovárna, kterou ale lze poznat jen podle symbolů na štítu, typický oblouk není vidět.

Dnes jsou Pořežany známé hlavně kvůli muzeu historických vozidel pana Jiříčka (http://muzeum.wz.cz).

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz