ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Ponědrážka PONĚDRAŽ BOŠILEC ZÁBLATÍ


Ponědraž a Ponědrážka jsou dvě vesnice na Zlaté stoce, mezi rybníky. Zatímco větší Ponědraž byla téměř celá přestavěna, menší Ponědrážka patří k nejhezčím vsím na těchto Blatech. Zdobený štít s nářadím, stromem a ptáčky je dnes žlutobílý, na starších fotografiích jsou tyto štuky červené. A je i vidět, že při opravách byly tyto štuky pozměněny a zjednodušeny. Náves je celkem pěkná, i když se zde vyskytuje asymetricky ubouraný štít. Vedle návsi jsou dva asi nejznámější statky této oblasti, jeden s vysokou atikovou zdí.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz