ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Podeřiště LÉKAŘOVA LHOTA NESTANICE OLŠOVICE


Podeřiště je vesnice nad Netolickým potokem, který pak dále pokračuje jako Soudný potok celými Blaty. Cesta, vedoucí z Netolic, vede podél potoka a tak je celkem rovná, i když všude kolem už jsou kopce. Krajina je už zcela jiná než na Blatech. Přesto Blatská architektura do těchto míst pronikla. Dokladem je jeden statek, který se silně podobá Zbudovským nebo Olešnickým statkům. Zajímavé je, že téměř kopie tohoto statku stojí v Zalinách u Ledenic. Objevil se zde ale i jeden zcela nezvyklý tvar, typický selskobarokní štít, ale ne na štítu stavení, ale jako nástavba nad vjezdem do podélně orientované usedlosti. Vesnice je ale značně přestavěna.
Při vjezdu do vsi od Netolic stojí kamenná Boží muka. Jsou ale schovaná za keřem a nejsou vidět.

Nad vsí za potokem jsou malé zbytky zříceniny hradu Poděhusy. Z hradu, zaniklého za husitských válek, nezbylo ovšem nic, než zarostlé příkopy v lese.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz