ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Pašice PIŠTÍN PLÁSTOVICE ZLIV

Pašice jsou malou vesničkou, kam vede jen jedna silnička od Pištína, a několik polních cest. Asi právě proto se v nich zachovalo pár krásných statků. Bohužel sýpka při statku č.1 byla v roce 2001 zbořena. A dnes, tj. 2004 byla zbořena celá řada domů při cestě na Pištín. Protože bude zřejmě celý tento prostor změněn, uvádím zde několik snímků zbořeniště a pozůstatků, které prozatím zboření unikly (Pozn.: v roce 2009 zde stojí nová ohradní zeď) . Jedním z cenných statků je č. 7 s polovalbou (zde vzácnou) a vysokou sýpkou. Na návsi nad branou jednoho přestavěného statku se vyskytuje barokní motiv mušle. Vypadá to, že to byl asi panský statek.

Nejhezčí štíty nenajdeme na návsi, ale zcela stranou, při polní cestě na Zliv. Jde o stavení č.12 s barokním štítem, datovaným 1824 (nebo 1924?). Tento štít svými malými volutami a pilastry s vystupujícími volutkami připomíná spíše oblast Týnska a Veselska. Vedle usedlosti stojí malý špýchar s oběma štíty zdobenými.

Krásná je i cesta do Pašic kolem rybníků, ať ze Zlivi, nebo od Plástovic.

Podle Klostermanna žil v Pašicích rod Kyselů - Krušnejch (po chalupě), kde se sedlák se synem po úpadku vystěhovali do Ameriky. V každém případě ale v Pašicích někdy za první republiky koupil statek nějaký Kučera, který se po dvaceti letech z Ameriky vrátil. Jeho potomci tam hospodaří dodnes. Byl to ten mladý syn původního majitele, nebo jeho potomek ? Nebo někdo jiný ? V každém případě to bylo mnoho let potom, co Klostermann ten román napsal. Takže je pravděpodobné, že to příbuzný byl.


Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz