ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Myšenec MALETICE SKÁLY ŽĎÁR


Myšenec je jedno z nejstarších sídel v jižních Čechách. Vesnice vyrostla pod Přemyslovským hradem, postaveným přibližně ve stejné době jako Zvíkov. Zbytky hradu jsou zde ještě k vidění, jedna brána a zeď paláce, která dnes vyčnívá nad střechy domků. V nedávné minulosti byla vidět ještě více, jak dokládá stará fotografie a ještě starší kresba. Vesnice je výjimečná už tím, že v Protivínských rovinách stojí ve svahu. Její kostel je vidět z daleka, původně románský, s gotickou freskovou výzdobou uvnitř. Poblíž kostela stojí velká budova pravděpodobně školy, na to ukazuje latinský štukový nápis DISCIPLINA JUVENTUTIS FUNDAMENTO SALUTIS PUBL., což se já pokouším přeložit jako Kázeň mládeže je základem veřejného blaha. Letopočet zde je 1832, ale o kus dále je 1862.
Ve vsi se téměř nevyskytují zdobené štíty statků, ale je zde velké množství starobylých stodol a dalších budov. Některé jsou určitě alespoň z části roubené.
U jedné stodoly je místní geologická zvláštnost, Kamenné slunce, tedy spíš vodopád černého turmalínu.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz