ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Mezilesí KLAŽARY BORŠÍKOV ČÍŽKRAJÍCE


Mezilesí, dříve Trutmaň (Trautmanns) je poměrně malá vesnička u Trhových Svinů. Vesnice se táhne podél potoka, jednotlivé usedlosti jsou ve svazích (tzv. lánová ves). Převládají zcela uzavřené čtyřboké usedlosti, typické pro tuto oblast Trhosvinecka a Novohradska. Některé tyto statky mají už podobu patrových Vierkantů, které jsou časté např. v nedaleké Kondrači. Vesnice není příliš narušena novostavbami, i když většina domů už přestavěna byla.
Jeden zajímavý statek můžeme najít mezi vsí a Trhovými Svinami.Zvláštní je na něm celková mohutnost, zdůrazněná ještě atikovým slepým patrem na jedné straně. Cestou na Sviny podél potoka stávala v minulosti celá řada mlýnů. Obyvatelstvo vsi bylo převážně německé a vesnice proto byla po válce téměř vysídlena.


Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz