ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Mahouš
odkaz na http://www.netolice.cz
NĚMČICE HLAVATCE OLŠOVICE

Mahouš je vesnice se zajímavým názvem a ještě zajímavější architekturou. Je sice na okraji sledované oblasti, má blíž k Netolicku a Pošumaví, ale typem výzdoby patří do Blat. Domy jsou soustředěny kolem velké návsi. Několik domů má atypicky rozlehlé průčelí, některé hospodářské budovy mají až téměř gotický vzhled. Uprostřed návsi je stará kovárna s volutovým štítem. ( viz mnoho detailů na fotografiích). V literatuře se ovšem důsledně uvádí jako příklad stavby s tvarovaným nezdobeným štítem, jako vystřiženým z bílého papíru. Protože štít je zjevně původní, znamená to, že autoři občas opisují. Zbytek kovárny se zrovna (2001 - 2003) opravoval. Domy v Mahouši nevynikají přeopraveností, spíš ušlechtilou zchátralostí. Snad nové opravy tento stav příliš nezmění.

Vesnice se nachází poblíž silnice na Netolice, cesta vede z Němčic a od samot Hlodačky, před prudkým klesáním do Netolického dolíku.


Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz