ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Komařice ŘEVŇOVICE PAŠÍNOVICE STŘÍŽOV


V Komařicích nenajdeme mnoho z lidové architektury. Vesnice je ale důležitá jako panské sídlo. Uprostřed vsi stojí velký zámeček, původně Kořenských z Terešova, od 17. století patřil Vyšebrodskému klášteru. V poslední době byl ale zámeček využit jako sklady, dílny, přilehlý hospodářský dvůr pro zemědělský provoz. Zámek velmi rychle zchátral. V současnosti je v soukromém vlastnictví, ale chátrá dále. Na skutečnost, že byl ukraden zvon z věže se přišlo až po půl roce. Pokud se ale někomu podaří dostat se dovnitř do dvora, bude překvapen zachovalými toskánskými arkádami.
Vedle zámku stojí také velká kontribuční sýpka z konce 17. století.


Známé místo je také údolí Želno pod zámkem, původně s kostelem, dnes jen s malou kapličkou, která se ztrácí v lese mezi hranicemi dřeva. Původně bylo údolí upraveno a byla zde síť cestiček, udržovaných mnichy z Vyšebrodského kláštera, kterým patřil Komařický zámek. Už v 17. století byl od Želna sveden pramen vody do Komařického velkostatku.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz