ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Kočín DŘÍTEŇ MALEŠICE NOVÁ VES


Kočín je vesnice, která přežila stavbu Temelína. Byla ale původně určena ke zbourání, stejně jako blízký Knín, po kterém dnes zbyla jen kaple a hromada země. Kočín zůstal, díky poloze v dolíku nejsou odtud věže ani vidět, i když ves stojí přímo pod nimi. Vesnice stojí poblíž hlavní silnice na Týn, ale i vedlejší silnička z Dřítně dnes vesnici míjí a je nutno do ní odbočit. Náves se svažuje k západu a je zastavěna ze dvou stran. Dva statky, č. 13 a protější č. 3 mají štíty silně podobné blízkému Olešníku (tam byly bohužel před pár lety přestavěny). Č. 13 má bohatou štukovou výzdobu celého průčelí, štít členěn pilastry a zeď slepými okny. Vyskytuje se zde i několik pěkných špýchárků. Jedna velká usedlost byla zbořena a zachovala se z ní jen brána, dnes pobořená. Na východ směrem k hlavní silnici pokračuje z návsi chalupnická ulička, také se zajímavými domy.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz