ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Kloub KŘTĚTICE ŠTĚTICE CHVALETICE


Jedná se o malou vesničku s velmi zajímavou návsí. Vesnička leží stranou od velkých cest, mezi Protivínem, Vodňany a Skočicemi. Uprostřed návsi stojí mnohokrát fotografovaná kaplička se silně ušatým štítem. Ale na návsi je ještě mnohem více k vidění. Krásný je statek číslo 20. Komplet štítu statku, špýcharu a bohatě tvarované brány mezi nimi. Jde o selské baroko, ale ne už o Blata. Pro Vodňansko a Protivínsko je typická právě ta "ušatost" štítů, tj. tvarování obrysu do vystupujících křivek. Tento statek spolu se sousedním č.14 tvořil svobodnický Kdanský dvůr. Jeho historie je ke shlédnutí tady, autorem tohoto záznamu je potomek původních majitelů.
Na horním konci návsi můžeme vidět dva pěkné štíty. Na jednom zrovna seděly vlaštovky. V dalším rohu návsi je další statek s mohutně tvarovanou bránou. Právě se ale opravuje a oprava je trochu příliš důkladná.
S vesnicí Kloub prakticky splývají Pohorovice. Tato vesnice není zdaleka tak zajímavá, ale celou ji zmapovanou nemám.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz