ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Klažary MEZILESÍ ČÍŽKRAJÍCE KONDRAČ ŽUMBERK


Klažary, dříve Glasern, byla prý nejvýstavnější ves v okolí. Už podle názvu je vidět, že byla převážně německá. Po vystěhování po válce byla vesnice dosídlena, ale počet obyvatel neustále klesal, dnes je téměř na nule. Vesnice zpustla natolik, že dnes už její dřívější výstavnost nemůžeme ani tušit. Na vesnici je dnes nejzajímavější její tvar. Jde o údolní lánovou ves, jednotlivé usedlosti stojí na svazích nad malým potokem, dlouhé pásy pozemků se táhly od jednotlivých statků dozadu. Usedlosti stály osamoceně, většinou byly uzavřené čtyřstranné. Údolní lánové vsi se v jižních Čechách vyskytují málo, ale v této oblasti jich je hned několik blízko sebe - ještě Kondrač, Mezilesí, Dluhoště,... Cesta dnes vesnici míjí. Ovšem vede zde kolem velice frekventovaná cyklotrasa. Jako orientační bod může sloužit velice známá kaplička, stojící v poli. Je na několika cykloprůvodcích. Podstatně vzácnější jsou ale sloupková kamenná Boží muka s velkou hlavicí, stojící u prvního domu, ale trochu stranou, nejsou hned viditelná (jejich umístění není původní).

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz