ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Hůry ADAMOV ÚSILNÉ LIBNIČ


Kdykoliv se v názvu obce objeví slovo Hory, Hůrky,atd., jedná se většinou o obec spjatou nějak s hornickou činností. Tak je tomu i v tomto případě. Hůry spolu s Adamovem prakticky splývají s blízkým hornickým Rudolfovem, na území obce bylo několik šachet stříbrných dolů. Hornická činnost na Rudolfovsku zanikla už dávno a tak dnes má obec charakter běžné zemědělské vesnice. Jako v každé vesnici blízko města se zde poměrně dost stavělo a staví. Původně asi velká náves byla zastavěna už v minulosti, a tak dnes mnohé štíty vidíme až za řadou domů. Vyskytuje se zde i několik profilovaných bran, štíty jsou rovné, často se vyskytují niky. Několik domů je ve velmi špatném stavu a asi jsem je vyfotografoval na poslední chvíli před zbořením.

Blízkost Rudolfova a zejména lázeňského městečka Libniče se projevila v podobě některých domů, jeden zcela typicky secesní se dnes (7.2003) zrovna bourá. Jeden tvarem zřejmě zcela původní jihočeský statek byl zřejmě v secesi dobově ozdoben, později plochy zdiva provedeny trvanlivou stříkanou omítkou. Výsledek je zajímavý.

Celkově mohu konstatovat, že v této vsi čeká návštěvníka celá řada překvapení, hlavně tam, kde už nic nového nečeká.

Hned za vsí probíhá dnes nový obchvat Budějovic, silnice do Libniče a Úsilného je ale se vsí spojena mostem.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz