ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Hrádek PĚČÍN ŽÁR REJTA


Hrádek je malá vesnička u Trhových Svinů. Ve vsi se nenachází příliš zdobené štíty, ale podle datování na některých stavbách jsou zde objekty velmi staré, z počátku 19. století. Nejhezčí štít je bohužel poničen zemědělskou činností, hlavně plechovou rourou, vedoucí do jednoho okna. Na severním okraji obce je několik zcela zdevastovaných zemědělských objektů. Poblíž vsi opravdu stával hrádek, patrné jen zbytky základů, hrad byl zbořen za husitských válek. Poblíž vsi je několik míst, považovaných za slovanské obětiště.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz