ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Haklovy Dvory ČEJKOVICE BRANIŠOV ČESKÉ VRBNÉ

Haklovy Dvory jsou typickou příměstskou vsí. Kousek od velkého sídliště, končí tam městská doprava, a tak se tam začali stěhovat lidé z města. Dopadlo to ale celkem dobře, novostavby stojí na kraji vsi a jádro zůstalo zachováno. Vesnice to byla vždy malá, mezi dvěma rybníky, které nedovolily rozrůstání do stran.

Na návsi stojí stará kovárna se zvoničkou, přestavěná na jakousi dílnu, oblouk je zazděný. Dále na návsi stojí několik pěkných domů v různém stavu opravenosti, od zchátralosti do přeopravenosti. Zajímavé je, že na jednom domě je ve štuku německý nápis.

Další cenné domy jsou na cestě k Budějovicům, bohužel fasády většinou nastříkané novou omítkou přes štuky. Nebo hladká omítka a výrazné barvy. Jako tento.


Ke vsi také patří několik samot za rybníky. Shluk samot Nové Dvory stojí přibližně tam, co stávala středověká ves Houžná, než ji zatopil blízký rybník. Vede tam cesta kolem Houženského rybníka a pak polní cesta od Čejkovic a i od Haklových Dvorů. Je zajímavé, kolik detailů se zachovalo na tak odlehlém místě.

Osamocený statek Hluchá bašta stojí u polní cesty na Branišov. U něj stojí poměrně velká kaple, zřejmě asi sto let stará. V blízkém Návesním rybníčku jsou prý základy tvrze, je vidět jen ostrůvek, kde stála.

Ve vsi odbočuje cesta po hrázi Starého Haklovského rybníka, která pokračuje po dalších hrázích mezi Vrbenskými rybníky do Českého Vrbného. Stojí za výlet, hlavně na jaře, když na Dominu hnízdí rackové.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz