ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Dvory VL.BŘEZÍ


Malá vesnice, kde na návsi dominuje mohutný statek č.p. 11 (U Hesů). Je to jeden z mála Bursových štítů, na které se podepsal. Statek pochází až z roku 1855, už se spíše podobá pozdějším Bursovým dílům bez velké zdobenosti, ale s bohatým horizontálním a vertikálním členěním. Zajímavé také je, že nápis obsahuje jen málo chyb a Bursa se zde podepsal jako Jakub a ne Gakub. A také to, že uvádí jméno Jana Fiedlera, přednosty obce. Dům je přízemní, ale díky svažitému terénu je hospodářská část postavena jako patrová. Pozoruhodné je také pozdně gotické ostění vstupní brány, pravděpodobně pocházející z blízkého zaniklého hrádku. Letopočet 1921 na klenáku je jistě jen letopočtem poslední rekonstrukce.
Z tohoto domu pocházel prof. J.Fiedler, bývalý ministr za posledních let Rakouska (podle Brože).
Foto O.Pikousová

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz