ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Doubravice STARÉ HODĚJOVICE NEDABYLE HŮRKA


Doubravice je malá vesnice na kopci nad řekou Malší. Ve vsi se nachází raně barokní zámeček, který měl různé majitele - drobnou šlechtu, město Budějovice dlouhou dobu byl v majetku obce, dnes jsou v něm byty. Zámecká věžička je vidět z mnoha míst Budějovic, přesto tato vesnice není příliš známá. Ve vsi se nenachází zdobené statky, jediný volutový štít je novodobou replikou. Vyskytují se tady ale tradiční tvary štítů, i s polovalbami.Jinak se ve vsi nachází také 5 kapliček, včetně jedné několikametrové a jedné malé kamenné.
Dnes tato vesnice stavebně téměř splývá s novou zástavbou sousední vesnice Nedabyle. Z vesnice (nebo z blízké Nedabyle) vedl koncem 19. století vodovod do Budějovic.

Do vesnice vedou tři cesty, odbočky ze silnice Nové Hodějovice - Nová Ves - Strážkovice. Hned za Novými Hodějovicemi, v polovině kopce, a přes novou zástavbu Nedabyle.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz