ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Doní Bukovsko SVINY PELEJOVICE POPOVICE


Dolní Bukovsko je velká ves, jedno ze středisek kraje. Jeho zástavba je z velké části městská. Na náměstí stojí gotický kostel Narození Panny Marie s gotickými freskami na triumfálním oblouku. Vedle kostela stojí velká secesní školní budova, v původní školní budově z roku 1827 je dnes obecní úřad. Vesnická zástavba se nachází v postranních uličkách a je jí poměrně málo. Nenajdeme zde žádné typické blatské štíty ani jiné ozdoby typické pro Blata. Výjimkou je budova vedle školy, kde můžeme najít téměř neznatelnou štukovou výzdobu typickou pro severnější oblast, jetelíček na stuze, který se vyskytuje velmi často v Klečatech a Zálší.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz