ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Dluhoště U Benešova nad Černou HRADIŠTĚ


Dluhoště jsou zajímavou vsí v Novohradských horách. V žádném případě nevynikají zdobeností nebo rozlohou. Ale jde o údolní lánovou vesnici, založenou podél potoka a složenou z mohutných čtyřbokých statků (podobně jako blízká vesnice Kondrač). Na rozdíl od Šumavských Vierkantů jsou tyto většinou přízemní a se štíty na rozích. Původně šlo o německou vesnici Ottenschlag. Po válce byla téměř celá vystěhována a mnoho domů zbořeno. Ves byla dosídlena rumunskými Slováky. Ještě v roce 1991 jsme tam narazili na skupiny slovensky mluvících starších lidí, kteří neuměli psát.
Asi uprostřed vsi se nachází kaplička se dvěma zazděnými tabulkami se jmény dvou vojáků, padlých za 1. světové války. Zajímavé je jméno Opelka v čistě německé vesnici.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz