ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Čtyři Dvory BRANIŠOV ČESKÉ VRBNÉ ZAVADILKA


Čtyři Dvory byly vesničkou poblíž Českých Budějovic. Původně to asi bylyopravdu jen čtyři dvory. Už ale za První republiky k nim patřilo České Vrbné a v padesátých letech se spojily s městem. V sedmdesátých letech začala v těchto místech mohutná výstavba sídlišť a tak na katastru původní vesničky dnes žije asi 40 tisíc lidí.

Původní vesnice byla malá a soustředěna kolem cesty. Většina byla zbořena už počátkem 20. století při první vlně výstavby. Z té doby pocházejí velice zajímavé domy ovlivněné secesí, které ale do této stránky nezahrnuji. Některé původní dommky jsou dnes ve špatném stavu, z některých zbyla třeba jen brána, nebo průduch ve štítě. Nejzachovalejší oblast je asi v okolí dnes pravoslavné kaple, kterou dal postavit Vojtěch Lanna mladší. Lannové jsou asi nejvýznamnější zdejší rodáci, rodný domek a stará loděnice stojí u Dlouhého mostu přes Vltavu.
Severní část Husovy ulice od Výstaviště k Branišovské ulici byla zbořena v 70. letech při výstavbě výstaviště Země Živitelka a při rozšiřování silnice, která dříve vedla před kapličkou.


Koncem ledna 2008 byl zbořen areál bývalého Píbalova dvora (podlouhlý dům s bránou, jak je zde uvedeno) a při demolici byl odkryt srub s hliněnou omazávkou, který se skrýval ve stěně sousedního domu. Doplněno 1.3. 2008, doplním další snímky, jak bude př. odkrývání pokračovat.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz