ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Malé Chrášťany
odkaz na http://www.sedlec.cz
VLHLAVY TUPESY PIŠTÍN

Malé Chrášťany jsou opravdu malou vesničkou, blízko Vlhlav. Vesnička je tvořena vlastně pouze návsí. Ale ta je plná krásných průčelí statků a domků. Co překvapí, je poměrně velká barevnost. A to jak celkově (červený štít), tak v detailech. A pak to, že nazdobené štíty měly i malé domky.

Bohužel většinou byly značně zanedbané. V současnosti se opravují, a mění se při tom částečně i barevnost. Protože jsem tyto domky fotografoval v roce 2000 a znovu v roce 2002, uvádím někde obě varianty. Při opravách jsou naštěstí odstraňovány konzoly na elektrické vedení, které dříve čněly ze všech štítů. Na opravených štítech jsou někdy ještě vidět jizvy po nich.
Jeden dům je zjevně omítnutá roubenka. Svědčí o tom viditelné přesahy trámů, vyčnívající z omítky, a část zdiva nad nimi, kde je struktura dřeva viditelná i přes vrstvy nátěru. Další roubenkou je prý č.14, kde byla už čelní stěna přezděna a v poslední době otlučena omítka a omítnuto znovu. Jádro světnice ale má být roubené.)

Vesnička stojí za shlédnutí. Pro ty, kteří by ji hledali podle mapy, přidávám upozornění, že poblíž jsou ještě Horní a Dolní Chrášťany. To jsou vesnice větší, ale zdaleka ne tak hezké.

Autorem zdejších staveb je asi převážně Š.Brenner, který zde pracoval po vzoru neznámého mistra z Plástovické oblasti asi do roku 1900.©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz