ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
České Chalupy, Sedm Chalup a Jaronín NOVÁ VES BRLOH HOLAŠOVICE


Na svazích kopců Blanského lesa nad Brlohem je velké množství samot, některé vytvářejí menší vsi. Tady uvádím tři vesnice na sever od Brloha, České Chalupy, Sedm Chalup a Jaronín. České Chalupy patřily k Nové Vsi a už podle názvu byla asi české. Ostatní vsi a samoty kolem Brloha byly ale německé, vzniklé dosídlením ze Šumavy. Podobným způsobem byly dosídleny po morové epidemii i prázdné vsi na druhé straně hřebenu (Holašovice, Lipanovice,Strýčice,...) a tak zde vznikl německý jazykový ostrov.


České chalupy jsou západně od Nové Vsi, v údolí a na přilehlých svazích. Přímo ve vsi toho mnoho zajímavého vidět není, ale krásné jsou pohledy z dálky. Mnoho pěkných stavení je zcela mimo ves a vede k nim jediná cesta. Z Českých Chalup (nebo ze Sedmi Chalup?) pocházel Miloš Jakeš. Toto jméno je zde v okolí značně rozšířeno.


Sedm Chalup je vesnička, tvořená opravdu jen několika domy podél cesty ve svahu. Výzdoba je velice střízlivá, jen se zde několikrát opakuje letopočet ve věnci, někdy už takto zastříkaný brezolitem.


Jaronín prakticky navazuje na Sedm Chalup. Je to značně rozlehlá vesnice, i když domů má málo. Téměř vše je zde přestavěno, zachovaly se jen některé detaily a dispozice osamělých usedlostí.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz