ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
České Vrbné OPATOVICE BAVOROVICE HRDĚJOVICE

České Vrbné je dnes součástí Českých Budějovic. Z původní vesničky vybíhá nová zástavba, která se napojuje na sídliště Vltava. Památkově cenná je pochopitelně ta stará část, na sever od silnice na Strakonice. Projevila se zde ale blízkost města, prolínání staré zástavby s novou. Také silnice v bezprostřední blízkosti, vedená po náspu, měla velký vliv na vesnici. Původní cesta vesnicí dnes končí u autobazaru. Zachována v podstatě zůstala zástavba po severní straně té původní cesty. Některé domy mají novou (rovnou) fasádu, vyskytují se ale asi dvě sýpky ještě s vysokou střechou gotického tvaru. Před jedním domem je ještě malý průjezdný domek s datováním 1931, který sloužil jako váha, pravděpodobně na dobytek. Uvnitř je ještě vážní zařízení. Domy byly přečíslovány při připojení k Budějovicím, snad jen přidáno 2000 k původnímu číslování.

Bohužel blízkost města se projevila i v množství firem, které tu mají sídlo v historických domech a které je opravily strašným způsobem. Hladké omítky, a původní nebo nepůvodní ornamenty v křiklavých barvách.

Uprostřed návsi je bývalá kovárna se zvoničkou, zřejmě sloužila jako hasičská zbrojnice, je tam dodatečně přistavěna věž na hadice. Celá kovárna je ale omítnuta brezolitem.


Z nové zástavby v jižní části vyčnívá jeden starý statek za dnešní Arpidou a jeden pěkný domek u silnice. Zřejmě šlo o původní samoty.

Ve vesnicí začíná cyklistická stezka přes Bavorovice na Hlubokou.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz