ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Čertyně
OPALICE ZÁLUŽÍ U ČERT. RADOSTICE

Čertyně je asi nejzajímavější vesnicí této oblasti. Nevyniká bohatou výzdobou, ale celkovou zachovalostí a ušlechtilou zchátralostí. Do nedávné doby se zde nestavělo a neopravovalo. Nebyla to asi příliš bohatá ves s výstavnými statky, usedlosti byly převážně malé. A zachovaly se zde chaloupky, které už jinde byly dávno opraveny do moderní podoby, nebo rovnou zbořeny a přestavěny. Bohužel v poslední době se stav horší, majitel buď získal peníze (dotaci) a opravil někdy příliš dokonale, nebo peníze nemá a stavení se rozpadá.

Největší zvláštností ve vsi jsou dvě brány gotického tvaru. Jedna jako vjezd do statku č.10, druhá do zahrady. Nejde jen o tvar, ty brány jsou skutečně gotické. Zřejmě jde o pozůstatek usedlosti Častolárů z Dlouhé Vsi, zemanského rodu, který v historii držel mnoho vsí v jižních Čechách. Bohužel i na fotografii je vidět trhlina, jak se brána pomalu rozpadá, ale zřejmě v této podobě už vydržela dlouho. Brána do zahrady má zachován i zřejmě původní dřevěný pant, asi ze samorostu.

Jedním ze zajímavých domů je dům s iniciálami ve štítu V.CH. (Václav Chaun). Bohužel je to ten druhý případ. V domě už mnoho let nikdo nebydlí, v roce 2002 spadl komín a probořil i strop.

Čertyně je nejvzdálenější vesnicí od civilizace v této oblasti. Je nejdále od hlavní silnice na Krumlov, za vsí pokračuje několik polních cest na skalní ostroh nad Vltavou. Ta zde dělá velký oblouk a je přirozenou hranicí, která tuto oblast ze západní strany uzavírá. Z ostrohu by mohl být vidět hrad Dívčí kámen na protějším břehu, ovšem možné výhledy jsou zarostlé lesem.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz