ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Buková ŽÁR OLEŠNICE HRÁDEK


Buková je malá vesnička poblíž Žáru u Nových Hradů. Původně měla velkou náves a severně od ní záhumenicovou cestu, dnes vypadá situace jako zástavba podle dvou rovnoběžných cest. Ve vsi se vyskytují uzavřené usedlosti typu vierkantu, s průjezdem, patrové. Zajímavé je, že i některé malé usedlosti jsou stavěny takto. Dojem z mohutného statku ještě zvětšuje atikové rozšíření čelní stěny, které se zde a v okolí vyskytuje často. Ale v této vsi je možno najít i obloučkově tvarovaný štít, typický pro Blata a Třeboňsko. Datovaný je 1788, což se ale určitě nevztahuje k nynější podobě. A dále je zde možno vidět i jednoduše zdobené netvarované štíty. Poblíž silnice můžeme vidět i kovárnu s věžičkou.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz