ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Brloh NOVÁ VES ROJŠÍN JANSKÉ ÚDOLÍ


Brloh je větší vesnice na západním konci Křemežské kotliny. Na západ od Brloha se krajina zdvihá až ke Kuklovu, kde jsou známé zbytky nikdy nedostavěného kláštera. Zde se spojují oba hřbety Blanského lesa, a za nimi už začíná pásmo Šumavských kopců. Svahy nad Brlohem jsou zalesněné a vyskytuje se zde velké množství samot. Některé shluky samot tvoří už malé vesnice a uvádím je i na samostatných stránkách.

Vesnice zdánlivě téměř nemá náves, ale po bližším seznámení přijdeme na to, že původní náves kolem potoka byla druhotně zastavěna. Krásné domky vidíme tedy ve dvou paralelních ulicích a mezi nimi je řada novějších.

Traduje se, že v Brlohu a Jaroníně končí selské baroko, na jih odtud že už začíná oblast Šumavského domu. Není to tak úplně pravda, typické selské baroko jsem nalezl i na jih od Kleti, v Borové u Chvalšin. Pravdou je, že zde se blatské motivy (i když už je tento kraj dost vzdálen od Blat) vyskytují často, dále na jih už jen ojediněle. Tvar štítu je většinou prostý trojúhelník (častý právě v Holašovicích) a i motivy Holašovice silně připomínají. Jde zřejmě o německou oblast, i když samotný Brloh německý nebyl, alespoň v poslední době. Štukové motivy jsou dnes zabílené, vystupují většinou jen tvarem, ale podle oprýskané barvy je vidět, že byly původně barevné. V okolí Brloha velice často prší, většina fotografií byla fotografována za deště nebo těsně před ním.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz