ÚVOD
ZPĚT MAPA Slovník KONEC
Babice
odkaz na http://www.netolice.cz
NĚMČICE CHVALOVICE ZVĚŘETICE


Babice jsou starobylou vsí, ve které se vyskytuje mnoho starých cenných staveb. Ves je poměrně málo přestavěna, i když novostavby se i na návsi vyskytují. Cenný je určitě patrový špýchar zřejmě i s obytnou funkcí v patře a vnějším schodištěm, v roce 2007 již opravený. A mnoho dalších drobných staveb. Typický Blatský štít je tam jen jeden.
Vesnice je mimo frekventované trasy, je na odbočce ze silnice Budějovice-Netolice, která dále pokračuje do Chvalovic a Dobčic.

Ještě několik štukových detailů, příklad, jak se opakují dva téměř totožné motivy.

Směrem na blízké Zvěřetice stojí zajímavá kaplička.

Tisk stránky


©Miroslav Pikous, selske.baroko@seznam.cz